Nordfeldts bygger hyreslägenheter, nu med ny hemsida

Nordfeldt är fastighetsbolaget som kopplar samman stor erfarenhet med höga ambitioner.

Nordfeldt utvecklar, förvaltar och äger hyresfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö – alltid långsiktigt och förankrat genom gedigen branschkunskap.

Perspektivet är uthålligt och långsiktigt

Nordfeldt tänker stort och bygger bostäder men ser sig själva helst som stadsbyggare. Projekten styrs av en bostadsmarknad med stor efterfrågan på bostäder, och därtill olika typer av hushåll. Att verka inom projekt som håller samman staden och bidrar till att göra den tillgänglig, trygg och levande är en självklarhet. De hus som bygg ska svara upp mot dagens behov men även vara förberedda att klara framtidens allt högre krav.

Canitel har byggt Nordfeldts nya webbsida och underhåller densamma med inriktning på säkerhet, stabilitet och uppdatering.